Česky | English | Deutch | Italiano

Historie společnosti

K založení společnosti došlo v roce 1995 jejím současným majitelem panem Pavlem POSPÍŠILEM. Od počátku bylo hlavní zaměření činnosti na mezinárodní autodopravu a zasilatelství s celkovou hmotností zboží do 3,5 tun. Dalším předmětem podnikání byly opravy a servis nákladních motorových vozidel. Hlavní mezinárodní destinace byly Itálie a Rakousko, kde se v největší míře prováděly expresní přepravy. Zde byl vytvořen velmi významný dopravní koridor, který se stal pevným pilířem v činnosti společnosti.

Skladba vozového parku se soustředila téměř výhradně na nákladní vozidla zn. DAF pro jejich spolehlivost a houževnatost, která korespondovala s rysy rozvíjející se dopravní firmy. V průběhu dalších let a s přibývajícím počtem spokojených zákazníků byl vozový park postupně rozšiřován. K rozšíření došlo i ve specializaci na další státy západní Evropy.

Původně malá dopravní společnost se zaměřením na nízkotonážní expresní přepravy se díky houževnaté práci, rychlosti, kvalitě a spolehlivosti postupně vypracovala na nejvyšší pozice v oblasti přeprav nákladů do 3,5 tun. V roce 2003 byl již počet nákladních vozidel 29 včetně 2 dodávkových vozidel.

Významným mezníkem v historii společnosti se stal rok 2004 a to zejména vstup České republiky do Evropské unie. Otevřením trhu se výrazně ovlivnil růst objemů přeprav. Pro spokojenost našich zákazníků a rozšíření nabídky došlo k dalším významným změnám.

Na tyto skutečnosti společnost Pavel POSPÍŠIL reagovala zásadními kroky k uspokojení potřeb našich zákazníků. Mezi nejdůležitější patří zejména rozšíření specializace na členské státy celé EU a Švýcarsko. Další velmi důležitou skutečností se stalo rozšíření vozového parku o lehké, středně těžké a těžké plachtové soupravy.

V roce 2005 byl vozový park rozšířen o speciální vozidla vybavené mrazírenskými agregáty pro dopravu zboží s možností chlazení, mražení nebo ohřevu za jízdy. Jako další speciální vozidlo pro doplnění vozového parku byla do provozu uvedena speciální lehkotonážní souprava s nákladovou plochou pro přepravu kontejnerů.

V ohledu na životní prostředí neustále doplňujeme vozový park novými vozy. Doposud jsme dosáhli významného výsledku tím, že 50% našeho vozového parku splňuje evropskou emisní normu EURO 5 a 50% vozů normu EURO 6.

V současné době čítá vozový park 55 vozových jednotek. Všechny vozidla jsou značky DAF zastoupených modelovou řadou LF a XF. S počtem 67 zaměstnanců se firma řadí mezi středně velké dopravní společnosti v České republice.

Velmi rádi přivítáme nové zákazníky, kterým můžeme nabídnout kvalitní služby v oblasti mezinárodní autodopravy a zasilateltví.

Poděkování za spolupráci patří všem, kteří se od založení společnosti v roce 1995 do současné doby stali našimi obchodními partnery.

Pavel POSPÍŠIL
majitel společnosti

4 5 6
 

Copyright (c) 2006 Pavel Pospíšil